Ny serien (GLP 2016) för religion heter Re för gymnasiet.
Den tredje delen i serien, Re 3 Religioner i vår värld har utkommit i juni.

Alla serier