Vår nya serie i religion enligt GLP 2016 heter Re för gymnasiet. Serien utkommer både i print och digitalt.

Nu har den tryckta boken till kurs 4, Re 4 Religioner i Finland, utkommit! Den digitala utgåvan utkommer till period 2 hösten 2019. Materialen för kurs 1–3 har utkommit.

Alla serier