Vår nya serie i religion enligt GLP 2016 heter Re för gymnasiet. Serien utkommer både i print och digitalt.

Nu finns kurs 1–4 både i tryck och digitalt!

Alla serier