Startsida » Gymnasiet » Religion » Re för gymnasiet

Re för gymnasiet


RE för gymnasiet är en serie i religion för gymnasiet enligt läroplanen för GLP2016.
 
Religionen är ett mångfacetterat fenomen, som förändras i takt med tiden och människan. Eleven får bekanta sig med olika religioner och tolkningar av religion, och ateism. I läromedlen behandlas religionen både som en institution och som en del av människans upplevelsevärld. I läromedlen problematiseras aktuella frågor och granskas ur flera synvinklar, och olika fenomen förklaras med hjälp av exempel ur samhället.

Om RE för gymnasiet

Re för gymnasiet omfattar kurs 1–4 i religion och är utarbetad enligt läroplanen för GLP2016.

Serien behandlar religionen som ett mångfasetterat fenomen som förändras i takt med tiden. De stora religionerna och olika tolkningar av dem presenteras vid sidan av världsåskådningen hos religionslösa. I Re för gymnasiet tar man fasta på att religionen kan vara såväl en institution som erfarenheter hos den enskilda människan. Fakta problematiseras och granskas ur olika synvinklar och belyses med konkreta exempel.

I elevlicenserna ingår en digital kopia på boken, modellsvar till uppgifter i boken samt bilder och/eller frågor för reflektion och repetition.

RE för gymnasiet ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Serien RE för gymnasiet har en bred, erfaren och mångsidig författargrupp. Bakom den finska förlagan Verso (GLP2016) står Katri Hanki, Mikko Karttunen, Outi Könni, Seppo Nyyssönen och Mari Rauhala. Malin Fredriksson har översatt och bearbetat.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder