Startsida » Gymnasiet » Religion » Livsfrågor

Livsfrågor


Livsfrågor är en serie i religion för gymnasiet. Serien är utarbetad för läroplanen enligt GLP2021.
 
Serien Livsfrågor behandlar religion som ett mångfacetterat fenomen som förändras i takt med tiden. Livsfrågor tar fasta på att religion kan vara en personlig upplevelse och erfarenhet hos den enskilda människan, såväl som en institution. De stora religionerna, riktningar inom dem och livsåskådningen hos religionslösa presenteras i ord och bild. 

Om Livsfrågor

Serien Livsfrågor är en serie i religion för gymnasiet och följer läroplanen för GLP2021.

Livsfrågor tar fasta på att religion kan vara en personlig upplevelse, och erfarenhet, hos den enskilda människan, såväl som en insititution. Religion behandlas som ett mångfacetterat fenomen som förändras i takt med tiden. De stora religionerna, riktningar inom dem och livsåskådningen hos religionslösa presenteras i ord och bild.

Innehållet är mångsidigt: text, bild, grafik, ljud, självrättande uppgifter för kontroll av förståelse och öppna uppgifter för såväl enskilt arbete som arbete i par eller smågrupper.

”Att lära sig om religioner och åskådningar ger verktyg att förstå både sig själv och vad som händer i samhället och i världen. Målet med den nya serien är att engagera och väcka frågor om religionernas och åskådningarnas mångfald och deras inflytande i människors liv, i kultur och samhälle.”

Författarna till serien Livsfrågor

Livsfrågor har ett konsekvent upplägg med fokus på inlärning och undervisning.

  • A. Varje kapitel inleds av reflektionsfrågor, som leder de studerande in i tematiken.
  • B. Informativa texter öppnar upp tematiken. Texterna är rikt illustrerade med bilder, tabeller, kartor och grafik.
  • C. Därefter ger läromedlet möjlighet till fördjupning: Läs mer. Här öppnas en aspekt upp ytterligare.
  • D. Vidare ger läromedlet en sammanfattning i punktform och ringar in centrala begrepp.
  • E. Uppgifterna är samlade i ett block, och flaggar tydligt för sitt fokus: testa sin förståelse, svara på frågor, reflektera.

Serien bejakar mångfald, reflektion och respekt för den enskildes övertygelse. De studerande får granska och problematisera fakta ur olika synvinklar.

Livsfrågor ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Serien Livsfrågor har en bred, erfaren och mångsidig författargrupp. Bakom den finska förlagan Verso står Katri Hanki, Mikko Karttunen, Seppo Nyyssönen och Mari Rauhala. Malin Fredriksson, Sixten Granroth, Laura Wickström och Catharina Östman har översatt och bearbetat.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder