Startsida » Gymnasiet » Samhällslära » Perspektiv

Perspektiv


Perspektiv är en serie i samhällslära för gymnasiet enligt läroplanen för GLP2021. Serien behandlar de fenomen, intressegrupper, relationer och mekanismer som utgör vårt samhälle, både lokalt och globalt. 
 
Den studerande får mångsidigt tolka, reflektera och analysera, för att långsiktigt utveckla strategier och färdigheter för att kritiskt granska information, hantera åsiktsbaserad retorik och utvärdera alternativ. Centrala perspektiv som näringsliv, hushåll och offentlig sektor lyfts fram. Mångsidiga perspektiv stöder en aktiv och engagerad medborgare.

Om Perspektiv

Perspektiv på samhälle, ekonomi, globalisering och rättssystem! Serien Perspektiv enligt läroplanen GLP2021 behandlar samhället som fenomen, miljö och forum.

Perspektiv öppnar upp de fenomen, intressegrupper, relationer och mekanismer som utgör vårt samhälle, både lokalt och globalt. Ämnena behandlas ur olika perspektiv – regionalt, finländskt, europeiskt och globalt. De olika intressen som näringsliv, hushåll och den offentliga sektorn kan ha lyfts fram.

Den studerande får tolka, reflektera och analysera och kan på så sätt utveckla färdigheter för att kritiskt granska information och hantera åsiktsbaserad retorik. Mångsidiga perspektiv stöder en aktiv och engagerad medborgare.

Perspektiv erbjuder fakta och lägger grunden för kunskap och förståelse, men serien betonar också färdigheter – från att träna textanalys till att vara delaktig och påverka. De studerande får genomgående reflektera, ta ställning och motivera, söka och analysera information och skapa egna helheter.

Till de digitala läromedlen hör ett digert tilläggsmaterial, bland annat forskningsmaterial framtaget i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland. Här ingår arkivmaterial, poddar, utdrag ur verk, klipp från seminarier, bloggtexter, videointervjuer och mer. Det finns också uppgifter till materialen.

Perspektiv ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Serien Perspektiv består av både titlar som vi ger ut i original och översatta titlar.

SL1, SL3 och SL4 är översätta från finska. Bakom den finska förlagan Kanta (GLP2021) står Vuokko Aromaa, Maria Hongisto-Mäenpää, Laura Karppinen, Elina Kestilä-Kekkonen, Petri Kähkönen, Jaana Nieminen, Hanna Ojanen och Akseli Salmi. Johanna Bonäs har översatt och bearbetar SL1 och SL4. Sebastian Gripenberg har översatt och bearbetat SL3.

SL2 är ett originalverk på svenska. Johanna Bonäs har planerat och skrivit titeln.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder