Startsida » Gymnasiet » Modersmål » Språkhandboken

Språkhandboken


Språkhandboken är en lärobok om språkvård och skrivande. Läroboken omfattar teori och övningar med anknytning till språkriktighet och har utarbetats för kursen Fördjupad skriv- och textkompetens och för de skrivarkurser och repetitionskurser som gymnasierna ordnar inför studentskrivningarna. Men boken kan också användas i undervisningen i andra skolformer på andra stadiet. Avsikten är att de studerande skall kunna arbeta självständigt med övningarna; vissa undantag finns och där kräver övningarna lärarledda diskussioner.
 
Boken är indelad i elva kapitel, som vart och ett tar upp olika aspekter av svenskt språkbruk bland annat Textens delar, Ordföljd, Syftning, Språkvårdens klassiker, Ord och inga visor, Fraser och idiom.

Författare

Chris Silverström har skrivit Språkhandboken. Hon har bred och mångsidig erfarenhet av språk, lärande och modersmålsundervisning. Hon har bland annat verkat som lärare sakkunnig vid Utbildningsstyrelsen och sakkunnig vid Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder