En underbart fräsch ny lärobok i huslig ekonomi för åk 7-9 har utkommit i samarbete med Marthaförbundet.
Med sin hårda pärm och läckra bilder lockar boken till sig läsare i alla åldrar.
Boken tar upp grunderna för matlagning, städning och hygien. Vidare lär sig eleverna fundera över matvanor och hur man väljer råvaror, de får också reflektera kring hållbar utveckling och lär sig miljömedvetenhet. Eleverna lär sig också betydelsen av kostnadsmedvetenhet.
Receptdelen innehåller inspirerande recept som eleverna också kan pröva hemma.

Bästa presenten också för ungdomar som flyttar till eget hem!