Grafisk manual och logotyper

Notera följande om logotyper på tryckta läromedel: På bakpärm används ”border light”-versionen av logotypen. På bokryggen används inte logotyp, utan endast ”S&S” med Serifos 8 pt (se närmare i grafiska manualen). På frampärm använd förlagsnamnet i Serifos (se närmare i grafiska manualen). Kontakta pressansvarig Jonna Boldt (jonna.boldt@sets.fi) om Serifos-typsnittet.