Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
NYCKLAR (GLP2021)

NYCKLAR (GLP2021)

Nycklar är vår serie i modersmål och litteratur för GLP2021.

Kreativitet, analys, reflektion och kommunikation! Nycklar till språket och livet!

Det helt digitala läromedlet har en tydlig struktur med basinnehåll (Teori och fakta!), övningar (Tolka, tillämpa och skapa!), språkfärdighet (Stärk din svenska!) och begrepp (Bemästra orden!). Dessutom ingår multimodala texter kring olika teman.

Ett läromedel för den studerande!
Basinnehållet i Nycklar utgörs av teoridelens texter, självrättande övningar, ordförklaringar och begreppsförklaringar, som alla stöder självstudier. Dessutom finns det uppgifter på flera nivåer, så att alla kan känna att de lyckas.

Ett läromedel för läraren!
Nycklar utgör ett mångsidigt redskap för läraren. Strukturen är tydlig, det är lätt att hitta exempel och ge hänvisningar, övningarna är konkreta och kopplingen till läroplanen stark. Tematiska brännpunkter öppnar för fördjupning.

Ett läromedel att kommunicera kring!
Nycklar fungerar utmärkt i och utanför klassrummet! Det finns uppgifter för gemensam reflektion, för projekt och för egen eftertanke. De studerande kan också skicka fritextuppgifter till läraren för respons!

Nycklar är ett helt digitalt läromedel.

Nycklar ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen. 

Se utgivningstidtabell här.

Alla titlar i serien