Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Åk 1–6 Omgivningslära
Omkring 1 Myrsteg Textbok

Omkring

Omkring är ett nytt läromedel i omgivningslära för åk 1-2, som utkom med sina första komponenter till skolstarten 2016. Fokus ligger på eleven, elevens närmiljö samt hållbar utveckling.

Utgångspunkten för inlärningen är elevens egna undersökande och experimenterande, och serien tar särskilt fasta på utomhuspedagogik.

Omkring bygger på grunderna för den nya läroplanen 2016. Samtliga läroämnen som finns inom den nya omgivningsläran biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap behandlas i serien.

Läroplanens tematik behandlas i sin helhet i årskurs 1 och fördjupas i årskurs 2. 

Serien görs i samarbete med Natur och Miljö och innefattar en Textbok, en Aktivitetsbok samt ett Digitalt materialpaket för läraren.

Illustratör för serien är Maija Hurme.
 

Alla titlar i serien