Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Tassu

Tassu

Tassu är ett läromedel i nybörjarfinska som riktar sig till elever i årskurs 1-2, men som också kan användas med yngre barn eller som repetition med äldre barn. Tassu är en hund, en handdocka om man så vill, som hjälper eleverna på traven med språket. Läromedlet består av en arbetsbok för eleven och en lärarhandledning.

Med Tassu får eleverna en trygg start med rolig och kommunikativ finska. Läromedlet är flexibelt och kan användas med olika årskurskonstellationer och varierande antal veckotimmar.

Stoffet är indelat i temahelheter, vilket ger läraren möjlighet att välja det som passar undervisningen och det som intresserar eleverna. Kunskaperna i finska byggs upp med muntliga övningar och hörförståelseuppgifter till en början, för att småningom övergå till läsning och skrivning.

I lärarhandledningen finns för varje avsnitt förslag till arbetsgång och tips på aktiviteter, ramsor och sånger.

Kopieringsunderlag och digitala övningar som anknyter till Tassu finns på sidan gratis.laromedel.fi.

 

Alla titlar i serien