Åk 1-6 Finska
Tassu
Marica Friman

Tassu

Tassu är ett läromedel i nybörjarfinska som riktar sig till elever i årskurs 1-2. Tillsammans med hunden Tassu lär sig eleverna finska på ett lekfullt sätt, först genom klassaktiviteter, hörförståelse och muntliga övningar för att senare fortsätta med läsning och skrivning.

Tassu består av en arbetsbok för eleven och en lärarhandledning. I lärarhandledningen finns för varje avsnitt förslag på arbetsgång och tips på aktiviteter, ramsor och sånger och kopieringsunderlag.

Andra titlar i serien