Kurtén, Tuomola

Poks! 4 …puhuu suomea

Till Poks! 4 hör uppföljningshäftet ... puhuu suomea. På pärmen skriver eleverna sitt namn och och häftet får sin fullständiga titel (Emil puhuu suomea). När ett undervisningsavsnitt är avslutat kan eleverna själva i häftet lätt kolla att de verkligen lärt sig det viktiga. Häftets titel visar tydligt vad undervisningen hela tiden haft som mål och eleverna märker hur mycket mer finska de kan prata nu jämfört med för något år sedan. När skolåret är slut får varje elev ett diplom som bevis på sina kunskaper.

Andra titlar i serien