Åk 1-6 Finska
Juttu luistaa
Martin, Åstrand

Juttu luistaa d Textbok

Juttu luistaa d Textbok riktar sig till fjärde årets studerande i A-finska.

Boken handlar om kompisarna Sofia och Jere och deras vänner. Teman i boken är Finland, samhälle, miljö, hållbar utveckling, motion, media och världen utanför Finland. Eleverna lär sig ge återge fakta, uttrycka åsikt, diskutera problem och närma sig olika frågeställning.

Varje kapitel i boken har två texter av olika svårighetsgrad, vilket ger möjlighet att individualisera arbetet för eleverna. I anslutning till texterna finns innehållsfrågor (Lue ja vastaa Läs och svara) samt temauppgifter (Mieti, oivalla ja tee Fundera, inse och gör). Nya strukturer som tas upp presenteras i anslutning till texten.

Andra titlar i serien