Martin, Tammi

Kaverit! Digitalt materialpaket

skola, läsår


Det digitala materialpaketet till Kaverit! speglar och breddar den kombinerade text- och aktivitetsboken. I materialpaketet ingår
- lärarhandledning (översikt med tips och lekar)
- boken som onlinebok
- facit till boken
- inläsningar till alla texter och hörförståelser
- kopieringsunderlag för par- och grupparbeten (för alla kapitel)
- kopieringsunderlag för enskilt arbete (för alla kapitel).
 

Andra titlar i serien