Martin, Åstrand

Loistava juttu! d Tehtäväkirja

Loistava juttu! d Tehtäväkirja bygger på textbokens texter, och eleven övar ordförrådet och de strukturer som presenteras i textboken.

Uppgifterna fokuserar på språkvård, på olikheter i det svenska och finska språkbruket och på finsk kultur. Övningarna framskrider från enkla till mer krävande. Eleverna övas i att tala, skriva, lyssna och läsa, samt producera eget språk både muntligt och skriftligt. Eleven får arbeta med övningarna individuellt, i par eller i grupp. I arbetsboken finns också elevens egna utvärdering.

Andra titlar i serien