Anita Åstrand


Fil.lic. Anita Åstrand medverkar tillsammans med Kirsi Martin i serierna Juttu luistaa och Loistava juttu!, läromedel i A-finska och modersmålsinriktad finska för åk 3-6.
Anita har lång erfarenhet av lärarutbildning och lärarfortbildning i det andra inhemska språket finska. Hon har jobbat som finsklärare på olika stadier. 
Anita önskar att eleven i finskundervisningen gör aktiva försök att själv uttrycka eget innehåll. Det gäller att låta eleven skapa sitt eget språk och producera egna meningar så tidigt som möjligt.

Verk

Loistava juttu!

Juttu luistaa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder