Martin, Åstrand

Loistava juttu! b Oppikirja

Loistava juttu! b Oppikirja riktar sig till andra årets studerande i modersmålsinriktad finska.

Boken handlar om Aino och hennes familj och vänner. Teman i boken är familj, skola och fritid. Eleverna läser också om resor och utflykter, om internetanvändning och om de nordiska länderna.

Varje kapitel i textboken har två texter. Den ena är en ramberättelse och den andra består av en tematisk dikt eller ett utdrag ur en barn-, ungdoms- eller faktabok. I Loistava juttu! b Oppikirja presenteras bland annat texter av Marjatta Kureniemi, Tuomas Kyrö samt Sinikka och Tiina Nopola.

Till texterna finns uppgifter och projekt av olika slag.

 

Andra titlar i serien