Åk 1-6 Finska
Juttu luistaa
Martin, Åstrand

Juttu luistaa c Textbok

Juttu luistaa c Textbok riktar sig till tredje årets studerande i A-finska.

Boken handlar om kompisarna Sofia och Jere och deras vänner. Teman i boken är fritidsintressen, kulturell mångfald, historia, programmering, kultur och närmiljö. Eleverna lär sig ge anvisningar, berätta vad de kan och vill göra, diskutera hobbyer och intressen och berätta om sig själva.

Varje kapitel i boken har två texter av olika svårighetsgrad, vilket ger möjlighet att individualisera arbetet för eleverna. I anslutning till texterna finns innehållsfrågor (Lue ja vastaa Läs och svara) samt temauppgifter (Mieti, oivalla ja tee Fundera, inse och gör). Nya strukturer som tas upp presenteras i anslutning till texten.

Andra titlar i serien