Kurtén, Tuomola

Poks! 1 … osaa suomea!

Till Poks! 1 hör uppföljningshäftet ... osaa suomea. På pärmen skriver eleverna sitt namn och häftet får sin fullständiga titel (Emil osaa suomea). När ett undervisningsavsnitt är avslutat kan eleverna själva i häftet lätt kolla att de verkligen lärt sig det viktiga. Häftet kan också bli en bra kontakt till hemmet. När skolåret är slut får varje elev ett diplom som bevis på sina kunskaper.

Andra titlar i serien