Elise Kurtén


Elise Kurtén är ped.mag. och jobbar som klasslärare i Sirkkala skola i Åbo.

För Schildts & Söderströms har hon gjort serierna Poks, Mofilus, Moi och Näppärästi.

Hennes arbete styrs av övertygelsen att finska är roligt och finska behövs.

Verk

Poks!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder