Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Vi i tiden 1 Textbok

Vi i tiden

Den nya läroplanen hämtar med sig det nya läroämnet samhällslära för åk 4-6.  I serien Vi i tiden får eleverna lära sig att samarbeta och påverka i olika vardagliga situationer och sammanhang. 

Läromedlet i samhällslära Vi i tiden stödjer elevens utveckling till en handlingskraftig individ med demokratiska och jämlika värderingar. Seriens elevaktiviteter uppmuntrar eleven att ta reda på, tolka och kritiskt granska information och fenomen i samhället. Ämnesområdena utgår från elevens vardag.

Vi i tiden är uppdelad i två delar, Vi i tiden 1 och Vi i tiden 2. Serien består av en Textbok, ett Aktivitetshäfte och ett Digitalt materialpaket.

Illustratör för serien är Pekka Rahkonen.

Alla titlar i serien