Beräknade tidtabeller för våra läromedel.

Senast uppdaterat 26.8.2020

ÅRSKURS 0–6

Engelska
English with Eddie, vår nya serie i nybörjarengelska för främst åk 3 är helt klar:
English with Eddie Text- och aktivitetsbok (engelska åk 3) har utkommit sommaren 2020
English with Eddie Digitalt materialpaket (engelska åk 3) har utkommit 18.8.2020

Thank you! 4 Digital elevlicens har utkommit 12.8.2019
Thank you! 4 Digitalt materialpaket har utkommit 12.8.2019
Thank you! 5 Textbok har utkommit i januari 2020
Thank you! 5 Aktivitetsbok har utkommit i juni 2020
Thank you! 5 Digital elevlicens har utkommit 12.8.2020
Thank you! 5 Digital elevlicens har utkommit 12.8.2020
Finska

Pupu ja tiikeri, vår nya serie i nybörjarfinska för åk 1 är helt klar:
Pupu ja tiikeri Text- och aktivitetsbok har utkommit i juni 2020
Pupu ja tiikeri Digitalt materialpaket har utkommit 4.8.2020

Poni pyörällä, vår nya serie i modersmålsinriktad finska för åk 1 är helt klar:
Poni pyörällä Text- och aktivitetsbok har utkommit i juni 2020
Poni pyörällä Digitalt materialpaket har utkommit 4.8.2020

Kaverit!, vår nya serie i nybörjarfinska för åk 2 är helt klar:
Kaverit! Text- och aktivitetsbok har utkommit juni 2019
Kaverit! Digitalt materialpaket har utkommit juni 2019

Matematik
Lyckotal, vår serie i matematik för åk 1–4 är helt klar.
Lyckotal 1–4 Digitala materialpaket har utkommit till skolstart 2019

Modersmål
Ordresan 4 Kråkslottet Läsebok har utkommit sommaren 2019
Ordresan 4 Kråkslottet Aktivitetsbok har utkommit sommaren 2019
Ordresan 4 Läsförståelse har utkommit 2.9.2019
Ordresan 4 Digitalt materialpaket har utkommit 4.11.2019
Helt rätt! 3 har utkommit sommaren 2019
Helt rätt! 4 har utkommit januari 2020
Helt rätt! 5 utkommer december 2020
Läsklurigt 5–6 Droppen har utkommit sommaren 2019
Läsklurigt 5–6 Stjärnan har utkommit sommaren 2019
Den magiska tandkrämen har utkommit sommaren 2019
Scio 3 Sjöskatter har utkommit januari 2020

Omgivningslära
Omvärlden, vår nya serie i omgivningslära för åk 3–6 är helt klar.
Omvärlden provpaket har lagts in i det Digitala materialpaketet till skolstart 2019

 

ÅRSKURS  7–9

Biologi
Biokoden, vår nya serie i biologi för åk 7–9 är helt klar. De sista komponenterna att utkomma:
Biokoden 7 Digitalt materialpaket har utkommit januari 2020
Biokoden 8 Digital elevlicens har utkommit januari 2020
Biokoden 8 Digitalt materialpaket har utkommit januari 2020
Biokoden 9 Digital elevlicens har utkommit januari 2020
Biokoden 9 Digitalt materialpaket har utkommit januari 2020
Nyhet! Sommaren 2020 har materialpaketen fått också provpaket med modellsvar.

Elevhandledning
Från dröm till handling reviderad upplaga har utkommit till skolstart hösten 2019

Fysik och kemi
Kemi Forma 7–9, vår nya serie i kemi för åk 7–9 är helt klar:
Kemi Forma 7–9 Digital elevlicens har utkommit 25.10.2019
Kemi Forma 7–9 Digitalt materialpaket har uppdaterats med bl.a. digitala kontrolluppgifter 25.10.2019
Fysik Figura 7–9 Digital elevlicens har utkommit december 2019

Geografi
Geoiden 7–9, vår nya serie i geografi för åk 7–9 är helt klar. Sista komponenterna som utkom:
Geoiden 7 Digital elevlicens har utkommit 4.8.2020
Geoiden 7 Digitalt materialpaket har utkommit 4.8.2020
Geoiden 8 Digital elevlicens har utkommit 4.8.2020
Geoiden 8 Digitalt materialpaket har utkommit 4.8.2020
Geoiden 9 Digital elevlicens har utkommit 20.8.2020
Geoiden 9 Digitalt materialpaket har utkommit 20.8.2020

Historia
Vår nya serie I tiden i historia och samhällslära för åk 7–9 är helt klar. Sista komponenterna som utkom:
I tiden 8 Elevlicens har utkommit 18.4.2019
I tiden 8 Materialpaket har utkommit 18.4.2019

Matematik
Vår nya serie Tangent i matematik för åk 7–9 utkommer 2020–2021. De första komponenterna:
Tangent A för främst åk 7 har utkommit mars 2020
De interaktiva programmeringsuppgifterna till Tangent A finns fritt tillgängliga på gratis.laromedel.fi sedan 5.8.2020
Tangent A Digitalt materialpaket utkommer till hösten 2020
Tangent B för främst åk 8 utkommer hösten 2020
Tangent B Digitalt materialpaket utkommer hösten 2020

Vår andra serie, Kubik, är helt klar. Sista komponenten som utkom:
Kubik 9Y Digitalt materialpaket har utkommit 29.5.2019

Religion
Mosaik A Textbok har utkommit sommaren 2019
Mosaik A Aktivitetsbok har utkommit i juni 2020
Mosaik A Digital elevlicens har utkommit 14.11.2019
Mosaik A Digitalt materialpaket har utkommit 14.11.2019
Mosaik B Textbok har utkommit i maj 2020
Mosaik B Digital elevlicens utkommer hösten 2020

 

GYMNASIET

Engelska
New Profiles 4 har utkommit
New Profiles 4 Elevlicens har utkommit 29.8.2019
New ProFiles 5 har utkommit 27.8.2019
New ProFiles 5 Elevlicens har utkommit 28.10.2019
New Profiles 6 har utkommit sommaren 2020
New Profiles 6 Elevlicens utkommer hösten 2020

Fysik
Vår serie i fysik för gymnasiet är helt klar. Sista komponenten som utkom:
Fy7 Elevlicens har utkommit 10.4.2019

Geografi
Vår serie i geografi för gymnasiet är helt klar. Sista komponenterna som utkom:
Geos 1 Elevlicens har utkommit 3.8.2020
Geos 2 Elevlicens har utkommit 3.8.2020
Geos 3 Elevlicens har utkommit 3.8.2020

Historia
Hi1 Civilisation har utkommit
Hi1 Civilisation Elevlicens har utkommit 26.8.2020
Hi2 En värld – internationella relationer har utkommit 3.4.2020
Hi2 En värld – internationella relationer Elevlicens utkommer hösten 2020
Hi5 Österland utkom i ny uppdaterad upplaga i december 2019
Hi5 Österland Elevlicens utkommer hösten 2020
Hi6 Kulturmöten har utkommit sommaren 2020
Hi6 Kulturmöten Elevlicens utkommer hösten 2020

Matematik
Ma Kort, vår serie i kort matematik för gymnasiet, är helt klar. Sista komponenten som utkom:
Ma8 Kort utkom 27.3.2020
Ma8 Kort Elevlicens utkom 1.4.2020
Ma Kort Repetition Elevlicens har utkommit 20.11.2019

Ma Lång, vår serie i lång matematik för gymnasiet, är helt klar. Sista komponenten som utkom:
Ma13 Lång Elevlicens har utkommit 2.9.2019

Samhällslära
SL1 Aktivt medborgarskap har utkommit juli 2019
SL1 Aktivt medborgarskap Elevlicens har utkommit 16.9.2019
SL4 Lag och rätt har utkommit 3.4.2019
SL4 Lag och rätt Elevlicens har utkommit 7.4.2019

Religion
Re, vår serie i religion för gymnasiet, är helt klar. Sista komponenterna som utkom:
Re4 har utkommit i juli 2019
Re4 Elevlicens har utkommit 21.10.2019