Beräknade tidtabeller för våra läromedel.

Senast uppdaterat 29.5.2019.

ÅRSKURS 0–6

Modersmål

Ordresan 4 Kråkslottet utkommer sommaren 2019
Ordresan 4 Kråkslottet Aktivitetsbok utkommer sommaren 2019
Ordresan 4 Läsförståelser utkommer sommaren 2019
Ordresan 4 Digitalt materialpaket utkommer till skolstart

Helt rätt! 3 utkommer sommaren 2019

Läsklurigt 5–6 Droppen utkommer sommaren 2019

Den magiska tandkrämen utkommer sommaren 2019

Scio 3 utkommer under senhösten 2019

Engelska

Thank you! 4 Digital elevlicens utkommer augusti 2019
Thank you! 4 Digitalt materialpaket utkommer augusti 2019

Matematik

Lyckotal 1–4 Digitala materialpaket utkommer till skolstart

Omgivningslära

Omvärlden provpaket läggs in i det Digitala materialpaketet till hösten 2019

 

ÅRSKURS  7–9

Matematik

Kubik 9Y Digitalt materialpaket har utkommit 29.5

Fysik och kemi

Fysik Figura 7–9 Digital elevlicens utkommer hösten 2019
Kemi Forma 7–9 Digital elevlicens utkommer hösten 2019

Biologi

Biokoden 7 Digitalt materialpaket utkommer till skolstart

Biokoden 8 Digital elevlicens utkommer till skolstart
Biokoden 8 Digitalt materialpaket utkommer hösten 2019
Biokoden 9 Digital elevlicens utkommer till skolstart
Biokoden 9 Digitalt materialpaket utkommer hösten 2019

Geografi

Geoiden 7 Digital elevlicens utkommer till skolstart
Geoiden 7 Digitalt materialpaket
utkommer till skolstart

Geoiden 8 utkommer sommaren 2019
Geoiden 8 Aktivitetsbok utkommer sommaren 2019
Geoiden 8 Digital elevlicens utkommer till skolstart
Geoiden 8 Digitalt materialpaket
utkommer till skolstart

Geoiden 9 utkommer hösten 2019
Geoiden 9 Aktivitetsbok utkommer hösten 2019
Geoiden 9 Digital elevlicens utkommer 2019
Geoiden 9 Digitalt materialpaket 
utkommer 2019

Elevhandledning

Från dröm till handling reviderad upplaga utkommer till skolstart

Historia

I tiden 8 Textbok har utkommit
I tiden 8 Elevlicens har utkommit 18.4
I tiden 8 Materialpaket har utkommit 18.4

Religion

Mosaik A Textbok utkommer till skolstart
Mosaik A Aktivitetsbok utkommer under senhösten 2019
Mosaik A Digital elevlicens utkommer hösten 2019
Mosaik A Digitalt materialpaket utkommer hösten 2019

9789515245014

 

GYMNASIET

Engelska

New Profiles 4 har utkommit
New Profiles 4 Elevlicens utkommer till skolstart

New ProFiles 5 utkommer till skolstart
New ProFiles 5 Elevlicens utkommer senare

Matematik

Ma8 Kort utkommer i september
Ma8 Kort Elevlicens utkommer i september
I september utkommer ett material för repetitionskursen i kort matematik. Vi ber er notera att titeln inte finns nämnd i läromedelskatalogen.

Ma12 Lång har utkommit i mars
Ma12 Lång Elevlicens har utkommit 23.4

Ma13 Lång utkommer i augusti
Ma13 Lång Elevlicens utkommer i augusti

Fysik

Fy7 har utkommit
Fy7 Elevlicens har utkommit 10.4

Geografi
Geos 3 har utkommit

Historia

Hi1 Civilisation har utkommit
Hi1 Civilisation Elevlicens utkommer 2019

Hi2 En värld – internationella relationer har utkommit 3.4
Hi2 En värld – internationella relationer Elevlicens utkommer 2019

Samhällslära

SL4 Lag och rätt har utkommit 3.4
SL4 Lag och rätt Elevlicens har utkommit 7.4

SL5 Österland utkommer till period 2
SL5 Österland Elevlicens utkommer lite senare

SL1 Aktivt medborgarskap utkommer till skolstart
SL1 Aktivt medborgarskap Elevlicens utkommer i augusti/september

Religion

Re4 utkommer sommaren 2019
Re4 Elevlicens utkommer sommaren 2019

9789515247506