Beräknade tidtabeller för våra läromedel.

Senast uppdaterat 6.2.2019.

ÅRSKURS 0–6

Modersmål

Ordresan 4 Kråkslottet utkommer sommaren 2019
Ordresan 4 Kråkslottet Aktivitetsbok utkommer sommaren 2019
Ordresan 4 Läsförståelser utkommer sommaren 2019
Ordresan 4 Digitalt materialpaket utkommer till skolstart

Helt rätt! 3 utkommer sommaren 2019

Läsklurigt 5–6 Droppen utkommer sommaren 2019

Scio 3 utkommer under senhösten 2019

Engelska

Thank you! 4 Digital elevlicens utkommer augusti 2019
Thank you! 4 Digitalt materialpaket utkommer augusti 2019

Matematik

Lyckotal 1–4 Digitala materialpaket utkommer i slutet av februari 2019

Omgivningslära

Omvärlden provpaket läggs in i det Digitala materialpaketet till hösten 2019

 

ÅRSKURS  7–9

Matematik

Kubik 9Y Digitalt materialpaket utkommer i januari

Fysik och kemi

Fysik Figura 7–9 Digital elevlicens utkommer 2019
Kemi Forma 7–9 Digital elevlicens utkommer 2019

Biologi

Biokoden 7 Digital elevlicens har utkommit
Biokoden 7 Digitalt materialpaket utkommer våren 2019

Biokoden 8 Digital elevlicens utkommer våren 2019
Biokoden 8 Digitalt materialpaket utkommer våren 2019

Biokoden 9 Textbok har utkommit
Biokoden 9 Aktivitetsbok har utkommit
Biokoden 9 Digital elevlicens utkommer våren 2019
Biokoden 9 Digitalt materialpaket utkommer våren 2019

Geografi

Geoiden 7 Digital elevlicens utkommer 2019
Geoiden 7 Digitalt materialpaket utkommer 2019

Geoiden 8 utkommer sommaren 2019
Geoiden 8 Aktivitetsbok utkommer 2019
Geoiden 8 Digital elevlicens utkommer 2019
Geoiden 8 Digitalt materialpaket 
utkommer 2019

Geoiden 9 utkommer 2019
Geoiden 9 Aktivitetsbok utkommer 2019
Geoiden 9 Digital elevlicens utkommer 2019
Geoiden 9 Digitalt materialpaket 
utkommer 2019

Historia

I tiden 8 Textbok har utkommit
I tiden 8 Elevlicens utkommer i februari
I tiden 8 Materialpaket utkommer våren 2019

9789515245014

 

GYMNASIET

Engelska

New Profiles 4 har utkommit
New Profiles 4 Elevlicens utkommer våren 2019

Matematik

Ma7 Kort utkommer 8.2, Paketet går att köpa senast 11.2
Ma7 Kort Elevlicens har utkommit 4.2

Ma9 Lång har utkommit
Ma9 Lång Elevlicens har utkommit

Ma12 Lång utkommer i slutet av februari
Ma12 Lång Elevlicens utkommer några veckor efter att boken utkommit

Fysik

Fy7 har utkommit
Fy7 Elevlicens utkommer i mitten av mars, då kan Paketet köpas

Historia

Hi1 Civilisation har utkommit
Hi1 Civilisation Elevlicens utkommer våren 2019

Hi2 utkommer våren 2019
Av Labyrint 2 finns att få

Hi4 Kulturspår har utkommit
Hi4 Kulturspår Elevlicens har utkommit

Samhällslära

SL4 Lag och rätt utkommer i februari
SL4 Lag och rätt Elevlicens utkommer senare

Religion

Re4 utkommer sommaren 2019
Re4 Elevlicens utkommer sommaren 2019

9789515247322