Beräknade tidtabeller för våra läromedel.

Senast uppdaterat 18.4.2019.

ÅRSKURS 0–6

Modersmål

Ordresan 4 Kråkslottet utkommer sommaren 2019
Ordresan 4 Kråkslottet Aktivitetsbok utkommer sommaren 2019
Ordresan 4 Läsförståelser utkommer sommaren 2019
Ordresan 4 Digitalt materialpaket utkommer till skolstart

Helt rätt! 3 utkommer sommaren 2019

Läsklurigt 5–6 Droppen utkommer sommaren 2019

Den magiska tandkrämen utkommer sommaren 2019

Scio 3 utkommer under senhösten 2019

Engelska

Thank you! 4 Digital elevlicens utkommer augusti 2019
Thank you! 4 Digitalt materialpaket utkommer augusti 2019

Matematik

Lyckotal 1–4 Digitala materialpaket utkommer i slutet av april 2019

Omgivningslära

Omvärlden provpaket läggs in i det Digitala materialpaketet till hösten 2019

 

ÅRSKURS  7–9

Matematik

Kubik 9Y Digitalt materialpaket utkommer i januari

Fysik och kemi

Fysik Figura 7–9 Digital elevlicens utkommer 2019
Kemi Forma 7–9 Digital elevlicens utkommer 2019

Biologi

Biokoden 7 Digital elevlicens har utkommit
Biokoden 7 Digitalt materialpaket utkommer våren 2019

Biokoden 8 Digital elevlicens utkommer våren 2019
Biokoden 8 Digitalt materialpaket utkommer våren 2019

Biokoden 9 Textbok har utkommit
Biokoden 9 Aktivitetsbok har utkommit
Biokoden 9 Digital elevlicens utkommer våren 2019
Biokoden 9 Digitalt materialpaket utkommer våren 2019

Geografi

Geoiden 7 Digital elevlicens utkommer 2019
Geoiden 7 Digitalt materialpaket utkommer 2019

Geoiden 8 utkommer sommaren 2019
Geoiden 8 Aktivitetsbok utkommer 2019
Geoiden 8 Digital elevlicens utkommer 2019
Geoiden 8 Digitalt materialpaket 
utkommer 2019

Geoiden 9 utkommer 2019
Geoiden 9 Aktivitetsbok utkommer 2019
Geoiden 9 Digital elevlicens utkommer 2019
Geoiden 9 Digitalt materialpaket 
utkommer 2019

Historia

I tiden 8 Textbok har utkommit
I tiden 8 Elevlicens har utkommit 18.4
I tiden 8 Materialpaket har utkommit 18.4

9789515245014

 

GYMNASIET

Engelska

New Profiles 4 har utkommit
New Profiles 4 Elevlicens utkommer våren 2019

Matematik

Ma7 Kort har utkommit
Ma7 Kort Elevlicens har utkommit

Ma9 Lång har utkommit
Ma9 Lång Elevlicens har utkommit

Ma12 Lång har utkommit i mars
Ma12 Lång Elevlicens utkommer några veckor efter att boken utkommit, då kan Paketet köpas

Fysik

Fy7 har utkommit
Fy7 Elevlicens har utkommit 10.4

Geografi
Geos 3 har utkommit

Historia

Hi1 Civilisation har utkommit
Hi1 Civilisation Elevlicens utkommer 2019

Hi2 En värld – internationella relationer har utkommit 3.4
Hi2 En värld – internationella relationer Elevlicens utkommer 2019

Samhällslära

SL4 Lag och rätt har utkommit 3.4
SL4 Lag och rätt Elevlicens Hr utkommit 7.4

Religion

Re4 utkommer sommaren 2019
Re4 Elevlicens utkommer sommaren 2019

9789515247322