Beräknade tidtabeller för våra läromedel.

Senast uppdaterat 17.9.2019.

ÅRSKURS 0–6

Engelska
Thank you! 4 Digital elevlicens har utkommit 12.8
Thank you! 4 Digitalt materialpaket har utkommit 12.8

Finska
Kaverit!, vår nya serie i nybörjar finska för åk 2 är helt klar:
Kaverit! Text- och aktivitetsbok har utkommit juni 2019
Kaverit! Digitalt materialpaket har utkommit juni 2019

Matematik
Lyckotal 1–4 Digitala materialpaket har utkommit till skolstart 2019

Modersmål
Ordresan 4 Kråkslottet Läsebok har utkommit sommaren 2019
Ordresan 4 Kråkslottet Aktivitetsbok har utkommit sommaren 2019
Ordresan 4 Läsförståelse har utkommit 2.9
Ordresan 4 Digitalt materialpaket utkommer oktober/november 2019
Helt rätt! 3 har utkommit sommaren 2019
Läsklurigt 5–6 Droppen har utkommit sommaren 2019
Läsklurigt 5–6 Stjärnan har utkommit sommaren 2019
Den magiska tandkrämen har utkommit sommaren 2019
Scio 3 utkommer till våren 2020

Omgivningslära
Omvärlden provpaket har lagts in i det Digitala materialpaketet till skolstart 2019

 

ÅRSKURS  7–9

Biologi
Biokoden 7 Digitalt materialpaket utkommer oktober 2019
Biokoden 8 Digital elevlicens utkommer januari 2020
Biokoden 8 Digitalt materialpaket utkommer januari 2020
Biokoden 9 Digital elevlicens utkommer januari 2020
Biokoden 9 Digitalt materialpaket utkommer januari 2020

Elevhandledning
Från dröm till handling reviderad upplaga har utkommit till skolstart hösten 2019

Fysik och kemi
Fysik Figura 7–9 Digital elevlicens utkommer till våren 2020
Kemi Forma 7–9 Digital elevlicens utkommer november 2019

Geografi
Geoiden 7 Digital elevlicens utkommer till våren 2020
Geoiden 7 Digitalt materialpaket utkommer till våren 2020
Geoiden 8 har utkommit sommaren 2019
Geoiden 8 Aktivitetsbok har utkommit 16.9
Geoiden 8 Digital elevlicens utkommer till våren 2020
Geoiden 8 Digitalt materialpaket utkommer till hösten 2020
Geoiden 9 utkommer november 2019
Geoiden 9 Aktivitetsbok utkommer till våren 2020
Geoiden 9 Digital elevlicens utkommer till hösten 2020
Geoiden 9 Digitalt materialpaket utkommer till hösten 2020

Historia
Vår nya serie I tiden i historia och samhällslära för åk 7–9 är helt klar. Sista komponenterna som utkom:
I tiden 8 Elevlicens har utkommit 18.4
I tiden 8 Materialpaket har utkommit 18.4

Matematik
Vår nya serie Kubik i matematik för åk 7–9 är helt klar. Sista komponenten som utkom:
Kubik 9Y Digitalt materialpaket har utkommit 29.5

Religion
Mosaik A Textbok har utkommit sommaren 2019
Mosaik A Aktivitetsbok utkommer till hösten 2020
Mosaik A Digital elevlicens utkommer till våren 2020
Mosaik A Digitalt materialpaket utkommer till hösten 2020

9789515245014

 

GYMNASIET

Engelska
New Profiles 4 har utkommit
New Profiles 4 Elevlicens har utkommit 29.8.2019
New ProFiles 5 har utkommit 27.8.2019
New ProFiles 5 Elevlicens utkommer till våren 2020

Fysik
Fy7 har utkommit
Fy7 Elevlicens har utkommit 10.4

Geografi
Geos 3 har utkommit
Geos 1 Elevlicens utkommer till hösten 2020
Geos 2 Elevlicens utkommer till hösten 2020
Geos 3 Elevlicens utkommer till hösten 2020

Historia
Hi1 Civilisation har utkommit
Hi1 Civilisation Elevlicens utkommer våren 2020
Hi2 En värld – internationella relationer har utkommit 3.4
Hi2 En värld – internationella relationer Elevlicens utkommer våren 2020
Hi5 Österland utkommer i ny uppdaterad upplaga i december 2019
Hi5 Österland Elevlicens utkommer våren 2020

Matematik
Ma8 Kort utkommer till våren 2020
Ma8 Kort Elevlicens utkommer våren 2020

Obs! I slutet av november utkommer en digital repetitionsbok repetitionskursen i kort matematik: Studentprov MA Kort. Vi ber er notera att titeln inte finns nämnd i läromedelskatalogen.

Ma12 Lång har utkommit i mars
Ma12 Lång Elevlicens har utkommit 23.4
Ma13 Lång har utkommit i juli
Ma13 Lång Elevlicens har utkommit 2.9

Samhällslära
SL1 Aktivt medborgarskap har utkommit juli 2019
SL1 Aktivt medborgarskap Elevlicens har utkommit 16.9
SL4 Lag och rätt har utkommit 3.4
SL4 Lag och rätt Elevlicens har utkommit 7.4

Religion
Re4 har utkommit i juli 2019
Re4 Elevlicens utkommer november 2019