Beräknade tidtabeller för våra läromedel.

Senast uppdaterat 1.4.2020

ÅRSKURS 0–6

Engelska
Thank you! 4 Digital elevlicens har utkommit 12.8
Thank you! 4 Digitalt materialpaket har utkommit 12.8
Thank you! 5 Textbok har utkommit i januari 2020
Thank you! 5 Aktivitetsbok utkommer i maj 2020
Thank you! 5 Digital elevlicens och Digitalt materialpaket utkommer hösten 2020

Finska
Kaverit!, vår nya serie i nybörjarfinska för åk 2 är helt klar:
Kaverit! Text- och aktivitetsbok har utkommit juni 2019
Kaverit! Digitalt materialpaket har utkommit juni 2019

Matematik
Lyckotal 1–4 Digitala materialpaket har utkommit till skolstart 2019

Modersmål
Ordresan 4 Kråkslottet Läsebok har utkommit sommaren 2019
Ordresan 4 Kråkslottet Aktivitetsbok har utkommit sommaren 2019
Ordresan 4 Läsförståelse har utkommit 2.9.2019
Ordresan 4 Digitalt materialpaket har utkommit 4.11.2019
Helt rätt! 3 har utkommit sommaren 2019
Helt rätt! 4 har utkommit januari 2020
Läsklurigt 5–6 Droppen har utkommit sommaren 2019
Läsklurigt 5–6 Stjärnan har utkommit sommaren 2019
Den magiska tandkrämen har utkommit sommaren 2019
Scio 3 Sjöskatter har utkommit januari 2020

Omgivningslära
Omvärlden provpaket har lagts in i det Digitala materialpaketet till skolstart 2019

 

ÅRSKURS  7–9

Biologi
Biokoden, vår nya serie i biologi för åk 7–9 är helt klar. De sista komponenterna att utkomma:
Biokoden 7 Digitalt materialpaket har utkommit januari 2020
Biokoden 8 Digital elevlicens har utkommit januari 2020
Biokoden 8 Digitalt materialpaket har utkommit januari 2020
Biokoden 9 Digital elevlicens har utkommit januari 2020
Biokoden 9 Digitalt materialpaket har utkommit januari 2020

Elevhandledning
Från dröm till handling reviderad upplaga har utkommit till skolstart hösten 2019

Fysik och kemi
Kemi Forma 7–9, vår nya serie i kemi för åk 7–9 är helt klar:
Kemi Forma 7–9 Digital elevlicens har utkommit 25.10
Kemi Forma 7–9 Digitalt materialpaket har uppdaterats med bl.a. digitala kontrolluppgifter 25.10
Fysik Figura 7–9 Digital elevlicens har utkommit december 2019

Geografi
Geoiden 7 Digital elevlicens utkommer till hösten 2020
Geoiden 7 Digitalt materialpaket utkommer till hösten 2020
Geoiden 8 har utkommit sommaren 2019
Geoiden 8 Aktivitetsbok har utkommit 16.9
Geoiden 8 Digital elevlicens utkommer till hösten 2020
Geoiden 8 Digitalt materialpaket utkommer till hösten 2020
Geoiden 9 har utkommit december 2019
Geoiden 9 Aktivitetsbok har utkommit januari 2020
Geoiden 9 Digital elevlicens utkommer till hösten 2020
Geoiden 9 Digitalt materialpaket utkommer till hösten 2020

Historia
Vår nya serie I tiden i historia och samhällslära för åk 7–9 är helt klar. Sista komponenterna som utkom:
I tiden 8 Elevlicens har utkommit 18.4
I tiden 8 Materialpaket har utkommit 18.4

Matematik
Vår nya serie Tangent i matematik för åk 7–9 utkommer 2020–2021. De första komponenterna:
Tangent A för främst åk 7 har utkommit mars 2020
Tangent A Digitalt materialpaket utkommer till hösten 2020
Tangent B för främst åk 8 har utkommit i början av hösten 2020
Tangent B Digitalt materialpaket utkommer hösten 2020

Vår andra serie, Kubik, är helt klar. Sista komponenten som utkom:
Kubik 9Y Digitalt materialpaket har utkommit 29.5

Religion
Mosaik A Textbok har utkommit sommaren 2019
Mosaik A Aktivitetsbok utkommer till hösten 2020
Mosaik A Digital elevlicens har utkommit 14.11.2019
Mosaik A Digitalt materialpaket har utkommit 14.11.2019
Mosaik B Textbok utkommer till hösten 2020
Mosaik B Digital elevlicens utkommer hösten 2020

 

GYMNASIET

Engelska
New Profiles 4 har utkommit
New Profiles 4 Elevlicens har utkommit 29.8.2019
New ProFiles 5 har utkommit 27.8.2019
New ProFiles 5 Elevlicens har utkommit 28.10.2019

Fysik
Vår serie i fysik för gymnasiet är helt klar. Sista komponenten som utkom:
Fy7 Elevlicens
 har utkommit 10.4.2019

Geografi
Geos 3 har utkommit
Geos 1 Elevlicens utkommer till hösten 2020
Geos 2 Elevlicens utkommer till hösten 2020
Geos 3 Elevlicens utkommer till hösten 2020

Historia
Hi1 Civilisation har utkommit
Hi1 Civilisation Elevlicens utkommer våren 2020
Hi2 En värld – internationella relationer har utkommit 3.4
Hi2 En värld – internationella relationer Elevlicens utkommer våren 2020
Hi5 Österland utkom i ny uppdaterad upplaga i december 2019
Hi5 Österland Elevlicens utkommer våren 2020

Matematik
Ma8 Kort utkom 27.3.2020
Ma8 Kort Elevlicens utkom 1.4.2020
Ma Kort Repetition Elevlicens har utkommit 20.11.2019

Ma Lång, vår serie i lång matematik för gymnasiet, är helt klar. Sista komponenten som utkom:
Ma13 Lång Elevlicens har utkommit 2.9.2019

Samhällslära
SL1 Aktivt medborgarskap har utkommit juli 2019
SL1 Aktivt medborgarskap Elevlicens har utkommit 16.9
SL4 Lag och rätt har utkommit 3.4
SL4 Lag och rätt Elevlicens har utkommit 7.4

Religion
Re4 har utkommit i juli 2019
Re4 Elevlicens har utkommit 21.10