Startsida » Yrkesutbildning » Modersmål » Fixa moddan

Fixa moddan


Fixa moddan är en serie i modersmål för yrkesutbildningen.

Serien Fixa moddan följer examensgrunderna för de fyra obligatoriska kompetenspoängen i kommunikation och interaktion på modersmålet svenska.

Om Fixa moddan

Fixa moddan riktar sig till yrkesutbildningens gemensamma examensdelar, närmare bestämt de obligatoriska kompetenspoängen i kommunikation och interaktion på modermsålet.

Läromedlet täcker läroplanens obligatoriska mål för kunnande, det vill säga 4 kompetenspoäng. Det består av tre olika delar:

  • Del 1 utgår från läroplanens Att fungera i olika kommunikationssituationer
  • Del 2 utgår från läroplanens Att använda texter från olika källor och att bedöma om texten är tillförlitlig
  • Del 3 utgår från läroplanens Att producera olika texter.

Varje del består av introduktion, fem kapitel, materialbank och utvärdering.

Introduktionen och utvärderingen sätter målen i fokus och ringar en kompetens och utmaningar.

I varje kapitel finns åtminstone en uppvärmningsövning där de studerande får reflektera över det kommande temat. De studerande funderar först självständigt och skriver ner sina svar i till exempel punktform. Därefter kan ni gemensamt diskutera frågorna och svaren innan ni går vidare.

Författarnas hälsning till lärare

Kapitlen tar sig an ett tema åt gången. Korta texter, faktarutor, videor, grafik och bilder samsas med övningar. Det finns korta och längre övningar, övningar för enskilt arbete och övningar för arbete i klass och såväl självrättande som öppna övningar.

En del av de längre övningarna har bedömningskriterier. Endera använder lärarna kriterierna själv eller så ber läraren de studerande att fylla i hur de tycker att de har klarat av en uppgift. Samma kriterier kan även användas mer än en gång så att de studerande första gången använder en viss färg för att markera var på skalan de befinner sig. Följande gång använder de en annan färg för att tydliggöra vad de har blivit bättre på och vad de ännu har att jobba med.

I Materialbanken finns länkar till ordlistor och annat material som kan användas som underlag i undervisningen eller övningar. Här hittar du branscherna indelade i Teknik, Service, Vård och Alla branscher. Övningarna i den allmänna delen är däremot uppbyggda så att du som lärare lätt ska kunna anpassa dem till en specifik bransch.

Vi har byggt upp materialet så att du kan använda det i valfri ordning. Tanken är att du kan hoppa mellan de olika delarna. Du behöver inte hinna med allt, utan du väljer de avsnitt och övningar som passar dina studerande.

Författarnas hälsning till lärare

Författare

Arbetsgruppen bakom Fixa moddan har bred och mångsidig erfarenhet av modersmålsundervisning och yrkesutbildning i många branscher. De tre författarna, Tove Bärg, Linda Holm och Martina Lindgren, representerar olika organisationer och regioner och har lång och bred erfarenhet. En referensgrupp med modersmålslärare (gemensamma examensdelarna) har bidragit med stöd, kommentarer och tips.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder