Vi har utkommit med en ny serie i historia och samhällslära för åk 7–9. Serien I tiden kommer att bestå av tre Textböcker samt tillhörande Elevlicens eller digitala Materialpaket.
Till skolstart utkommer I tiden 8 och I tiden 9.
9789515241917 9789515243942

 

Alla serier