I tiden


Serien I tiden innehåller historia för åk 7–8 och samhällslära för åk 9.

Om I tiden

I tiden är en serie i historia och samhällslära för årskurs 7–9. I tiden 7 och 8 är läromedel i historia och I tiden 9 i samhällslära.

I tiden 7 visar hur människor, maskiner, nationalism och krig förändrade världen under 1800-talet och fram till första världskrigets slut. I tiden 8 tar upp den nyaste historien, från mellankrigstiden fram till i dag. I tiden 9 ser samhället som en helhet och ur en elevsynvinkel. Stor vikt har lagts vid elevens egen aktivitet. Läromedlet utgår från presentation, aktivering, kontrastering (t.ex. historiskt och geografiskt) och reflektion.

För varje årskurs finns

  • textbok
  • digital elevlicens
  • digitalt materialpaket.

Elevböckerna i historia har samma upplägg. Varje kapitel inleds med en bild, en dikt och en tidslinje som beskriver några av de händelser som kapitlet kommer att handla om. Kapitlen är indelade i mindre delar som bland annat innehåller glödlampsfrågor där eleven ensam eller i grupp ska analysera eller reflektera över en fråga eller en bild. Avsnitten avslutas med frågor där eleven får repetera och analysera innehållet i avsnittet. Varje kapitel innehåller två Forska!-uppgifter där eleven får öva sig i historisk metod och lära sig att använda och tolka olika historiska källor såsom fotografier, målningar, texter och statistik.

Elevboken i samhällslära består av tematiska avsnitt som i sin tur består av kapitel. Varje avsnitt inleds med en helsida där avsnittets tematik kort presenteras. På samma sida konkretiseras avsnittets övergripande lärandemål. Avsnitten avslutas med en sammanfattande sida, där det centrala presenteras i punktform. Kapitlen går från lärandemål och introduktion via text och bild till uppgifter. Det finns uppgifter på flera nivåer: reflekterande frågor, repetitionsfrågor och fördjupande, problematiserande samt forskningsbaserade uppgifter. Multilitteraciteten löper som en röd tråd genom läromedlet i form av olika texttyper, bilder, grafer, tabeller och kartor. Fördjupande material finns bakom QR-koder i boken.

I elevlicensen ingår digital kopia på kopian, inläsningar av bokens texter och tilläggsmaterial.

Det digitala materialpaketet riktar sig till läraren. I lärarmaterialet finns bland annat

  • guide och tips
  • digital kopia av boken
  • facit
  • inläsningar
  • tilläggsmaterial.

Författare

Författargruppen bakom serien I tiden har bred och mångsidig erfarenhet. Johanna Bonäs och Tina Ehnström-Backas har står bakom I tiden 7–8 och Johanna Bonäs och Janne Strang står bakom I tiden 9.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder