Startsida » Årskurs 1-6 » Finska – A1-lärokurs » Pupu, tiikeri ja kaverit

Pupu, tiikeri ja kaverit


Pupu ja tiikeri är ett läromedel i nybörjarfinska främst för åk 1. Serien består av en kombinerad text- och aktivitetsbok samt ett digitalt materialpaket för läraren. Man behöver inga förkunskaper i finska.Läromedlet- stöder att lära sig finska genom lek- väcker ett positivt intresse för finska- betonar förståelse- jobbar med ord som liknar varandra på finska och svenska- presenterar ett avgränsat tema och ordförråd åt gången- innehåller roliga och tydliga bilder- erbjuder varierande men återkommande uppgiftstyper.För åk 2 rekommenderar vi Kaverit!

Om Pupu, tiikeri och kaverit

Pupu ja tiikeri för åk 1 och Kaverit för åk 2 tar fasta på barnets nyfikenhet och lockar in i finska språket. On kivaa! Ja opin!

Läromedlen

 • stöder inlärningen genom lek
 • väcker ett positivt intresse förfinska
 • betonar förståelse
 • jobbar med ord som liknar varandra på finska och svenska
 • presenterar ett avgränsat tema och ordförråd åt gången
 • innehåller roliga och tydliga bilder
 • erbjuder varierande men återkommande uppgiftstyper.

Pupu ja tiikeri är en aktivitetsbok i nybörjarfinska främst för åk 1. Boken kräver inga förkunskaper av eleverna. Instruktionerna är korta och på svenska. Målet är att eleven känner igen finska, känner igen och lär sig enskilda ord och börjar producera t.ex. egna uppräkningar och svar på ja/nej-frågor. Glada och trevliga illustrationer stöder undervisningen och uppgifterna.

Kaverit! är en text- och aktivitetsbok i nybörjarfinska främst för åk 2. Läromedlet kan användas antingen friståendeeller som fortsättning på Pupu ja tiikeri. Kaverit! repeterar och breddar stoffet i Pupu ja tiikeri. Boken passar både elever utan förkunskaper och elever med vissa kunskaper. Eleverna får jobba med färger, siffror, antal och t.ex. personerna minä, sinä och hän. Eleverna lär sig hälsa, presentera sig, göra enkla inköp, ställa och svara på frågor och uttrycka enkla åsikter.

Till såväl Pupu ja tiikeri som Kaverit! hör digitala materialpaket för läraren. I materialpaketen ingår

 • guide för pedagogenmed handledning ochtips
 • boken i digital version
 • facit till uppgifterna
 • kopieringsunderlagmed extra övningar
 • inläsning av texter ochhörförståelser.

Författare

Kirsi Martin har lång och månsidig erfarenhet av nybörjarundervisning i finska. Jari Tammi är barnboksförfattare och har gett ut både prosa och lyrik för barn på finska. Johanna Högväg har gjort de genomtänkta illustrationerna.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder