Omkring


Omkring är en serie i omgivningslära för årskurs 1 och 2.
Serien sätter eleven i centrum och fokuserar på närmiljön och en hållbar utveckling. Inlärningen bygger på observation, undersökning, experiment och reflektion.

Om Omkring

Serien Omkring ställer eleven i centrum, och fokuserar på närmiljön och en hållbar utveckling. Inlärningen bygger på observation, undersökning, experiment och reflektion.

Serien tar fasta på barnets nyfikenhet och lekfullhet. Tematiken utgår från barnets vardag och närmiljö och bygger mot allt djupare insikter om natur, miljö och hållbar utveckling. Omkring stärker också elevernas ordförråd: ord och begrepp lyfts fram och diskuteras.

I serien ingår för varje årskurs

 • textbok
 • aktivitetsbok
 • ljudbok
 • digitalt materialpaket.

Serien fungerar utmärkt också för utomhuspedagogik: Omkring handlar om att upptäcka med alla sinnen! Omkring är gjord i samarbete med Natur och Miljö.

Uppslagen i textböckerna är tydliga, avgränsade helheter kring ett tema. Varje uppslag har korta texter, bilder, ordlådor och frågor att fundera kring. Bilderna är detaljrika och fungerar som en första informationskälla för dem som inte ännu kan läsa eller är svaga läsare.

Aktivitetsböckerna textböckerna. Varje uppslag i textboken följs upp av ett uppslag i aktivitetsboken. I aktivitetsböckerna får eleverna experimentera, undersöka och skapa.Det finns olika slag av kreativa och aktiverande övningar, både för enskilt arbete och för arbete tillsammans i klass eller par. Självutvärdering ingår i bägge böckerna.

De digitala materialpaketen riktar sig till läraren. I lärarmaterialet ingår:

 • digital version av textbok och aktivitetsbok
 • tips på hur man kan arbeta med böckerna i klassen
 • bakgrundsfakta för uppgifter och teman i böckerna
 • bilder med frågor
 • faktatexter
 • exempel på experiment, lekar och sånger
 • kopieringsunderlag.

Författare

Författare till serien Omkring är Emilia Nordling och Johanna Sundberg. Serien är gjord i samarbete med Natur och Miljö.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder