Vi i tiden


Vi i tiden är en serie i samhällskunskap hjälper eleverna utvecklas till en ansvarstagande medborgare med respekt för demokratiska rättigheter och ett jämlikt samhälle.

Eleverna får hjälp i att uppfatta, förstå och tolka andra människor, omgivningen och samhället i stort. Materialet innehåller en stor mängd aktiverande uppgifter som uppmuntrar till att ta reda på, tolka och kritiskt granska information samt att studera olika företeelser i samhället.

Om Vi i tiden

Serien Vi i tiden hjälper eleven utvecklas till en ansvarstagande medborgare med respekt för demokratiska rättigheter och ett jämlikt samhälle.

Serien jobbar med en ramberättelse som utgår från elevernas vardag. De får hjälp i att uppfatta, förstå och tolka andra människor, omgivningen och samhället i stort. Materialet innehåller en stor mängd aktiverande uppgifter som uppmuntrar till att ta reda på, tolka och kritiskt granska information samt att studera olika företeelser i samhället.

Serien består av två delar som kan användas flexibelt utgående från den lokala läroplanen. För varje del finns

  • textbok
  • aktivitetshäfte
  • digitalt materialpaket för läraren
  • ljudbok.

Textböckerna utgår från en fiktiv berättelse om några barn och deras vardag. Den hjälper eleverna att se vardagliga situationer ur olika perspektiv, så att de kan reflektera över sina egna handlingar och deras konsekvenser. Faktatexter ingår också. Textboken finns också som ljudbok.

Aktivitetshäftena innehåller olika slag av övningar och arbetsuppgifter som ytterligare befäster elevens egen aktivitet i närmiljön. Eleven lär sig också att att ta reda på, tolka och kritiskt granska information och fenomen i samhället och tillämpa kunskapen i sitt eget liv.

För läraren finns digitala materialpaket för varje del. Lärarmaterialet innehåller

  • guide för läraren
  • lärarhandledning med tips och förslag
  • textboken och aktivitetshäftet som blädderbok
  • ljudboken
  • tilläggstexter.

Författare

Författargruppen har lång, bred och mångsidig kunskap om och erfarenhet av undervisningen i samhällskunska. Riia Palmqvist, Marko van den Berg och Jukka Rantala står bakom den finska förlagan Me nyt. Annika Luther och Sonja Kotakallio har bearbetat och översätt till svenska. Illustratören Pekka Rahkonen har gjort de genomtänkta bilderna.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder