Scio


Scio är en serie fristående arbetshäften som kombinerar ämnesintegrering, självständigt arbete, kreativitet och utmaning. Serien är främst för åk 1–4, men kan också användas i specialundervisning eller på andra årskurser enligt behov.

Om Scio

Scio är en serie fristående arbetshäften som kombinerar ämnesintegrering, självständigt arbete, kreativitet och utmaning! Serien är främst för åk 1–4, men läromedlen kan också användas i specialundervisning eller på andra årskurser enligt behov.

Varje bok är en ämnesövergripande helhet med engagerande uppgifter och innehåll som eleverna arbetar med på egen hand, i egen takt. Uppgifterna är roliga, innovativa och samtidigt utmanande. Det finns utrymme för eleverna att använda sin kreativitet i arbetet. Varje kapitel avslutas med en digital utmaning som finns bakom en QR-kod.

I slutet av varje bok finns en kort lärarhandledning.

Scio lämpar sig utmärkt för elever som behöver en paus i skolarbetet, för snabba elever eller för elever som behöver en extra utmaning. Eftersom det finns tre olika nivåer så kan serien även användas i specialklass.

Facit till uppgifterna finns på gratis.laromedel.fi.

Författare

Arbetsgruppen bakom Scio har bred och mångsidig erfarenhet. Mia Heinonen och Carina Kaksonen har utarbetat konceptet och skrivit läromedlen. Cara Knuutinen har gjort de genomtänkta illustrationerna.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder