Startsida » Årskurs 1-6 » Modersmål » Språkresan

Språkresan


Språkresan är en serie i modersmål och litteratur för åk 3–6.

Textböckerna är indelade i fyra temaområden: Läshörnan, Skrivvrån, Språkakuten och Mötesplatsen.

Serien Språkresan finns i begränsad upplaga.

Om Språkresan

Språkresan är en läromedelsserie i modersmål och litteratur för grundskolans åk 3-6.

Språkresan täcker modersmålsämnets alla delområden och är ett öppet material som gör det möjligt för varje lärare att beroende på eleverna i klassen planera sin egen undervisning, att välja teman, skapa meningsfulla helheter och fördjupa där det behövs. Författarna beaktar att eleverna lär sig på olika sätt. Därför är också arbetsböckerna omfattande, vilket ger läraren möjlighet att variera undervisningen och ta hänsyn till olika lärstilar.

Förutom givna temaområden såsom tala, läsa, skriva och språkriktighet behandlas specifika teman som kommunikation, drama, uttrycksförmåga samt studieteknik. IT som temaområde, men också som ett arbetsverktyg, och nätetikett tas upp i alla komponenter.

Serien består av en textbok, arbetsbok och en lärarhandledning (pdf) per årskurs.

.

Textböckerna är indelade i fyra temaområden:

  • Läshörnan (läsa och diskutera)
  • Skrivvrån (bygga upp en egen text)
  • Språkakuten (ordbildning och rättskrivning)
  • Mötesplatsen (språkvarianter, dialekter, kommunikation).

I Mötesplatsen finns också dramaövningar, kommunikation och diskussionsövningar.

Arbetsböckernas uppgifter stimulerar eleverna till att arbeta självständigt och de beaktar också att eleverna lär sig på olika sätt. Lärarens bok omfattar tilläggstexter, arbetsuppgifter och facit till vissa uppgifter i arbetsböckerna.

Lärarens bok är en nedladdningsbar PDF-fil

Författare

Bakom serien Språkresan står Ann-Britt Grönroos och Annette Lundström. Annika Mannström har illustrerat.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder