Top Ten


Top Ten är en lättöverskådlig serie i engelska för årskurs 7–9. Serien betonar kulturella färdigheter, ett kommunikativt språk och ett funktionellt ordförråd.

Om Top Ten

Top Ten är ett lättöverskådligt läromedel i engelska. Serien betonar kulturella färdigheter, ett kommunikativt språk och ett funktionellt ordförråd.

Serien

  • har klart avgränsade tematiska avsnitt
  • utgår från dialoger och faktatexter
  • lyfter fram historia och realia
  • pekar på konkreta, vardagliga situationer
  • är flexibel och diger: man kan fritt välja kapitel, teman och ordningsföljd.

Grammatiken konkretiseras kort och elevtillvänt i varje kapitel. Strukturerna presenteras, förklaras och övas i detalj bak i boken. Detta tillåter smidigare planering och val av teman och texter.

I serien ingår för varje årskurs kombinerad text- och aktivitetsbok, digital elevlicens och digitalt materialpaket. Dessutom finns det ett separat provpaket med facit som täcker alla tre årskurserna.

Elevböckerna är kombinerade text- och aktivitetsböcker.Tips! Man kan följa bokens struktur eller välja egna tyngdpunktsområden. Grammatiken är lätt tillgänlig bak i boken.

Elevlicenserna innehåller bokens texter, inläsning av texterna och digitala, självrättande uppgifter. Uppgifterna fokuserar på bokens stoff: ord, strukturer och också textförståelse. Eleven kan också lyssna på orden i ordlistorna.

De digitala materialpaketen riktar sig till lärare. I lärarmaterialen ingår guide, facit och mycket tilläggsmaterial. Det finns kopieringsunderlag med differentierade uppgifter, läsförståelser, hörförståelser och t.ex. språkljud. I materialpaketen ingår dessutom inläsningar av bokens texter samt hörförståelser.

Provpaketet täcker alla tre årskurserna och innehåller både ordprov för varje kapitel och slutprov för varje avsnitt. Facit ingår.

Författare

Författargruppen har lång, bred och mångsidig erfarenhet av undervisning i engelska. Bakom serien står Elisabeth Lindén och Heidi Vänttinen.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder