Lindén, Rouhiainen

Top Ten 2 Text- och övningsbok

Top Ten 2 är indelad i fem större temahelheter: London, England, Ireland, Scotland och Wales. Tematiskt fokuserar boken på Storbritannien och Irland med texter om både dagens värld och historia. I boken ingår bl.a. övningar på ordförråd, text, oregelbundna verb och situationsbaserat språk. Grammatiken finns samlad som ett eget avsnitt i boken. Grammatiken omfattar såväl teori som övningar. 

Top Ten 2 innehåller särskilda fonetikuppgifter Sound Right som är samlade i ett eget avsnitt. 

 

Andra titlar i serien