Backman, Logan, Metsävuori

Far and Beyond 9 Digital lärarlicens

lärare, läsår


Far and Beyond 9 Digital lärarlicens följer bokens struktur och uppläggning. I materialet ingår alla bokens texter som ljudfiler och följs upp av övningar. 

Far and Beyond 9 Digital lärarlicens är en utvidgad version av elevens material, bl.a. kan läraren i Fyren ta del av elevernas resultat på både elev- och gruppnivå. I lärarlicensen ingår också en digital version av läroboken med facit.

Far and Beyond 9 Digital lärarlicens säljs endast till skolor och via den vanliga skolförsäljningen.

Andra titlar i serien