Åk 7-9 Engelska
Smooth Sailing
Lillrank, Lähde

Smooth Sailing 8 Text- och aktivitetsbok

I Smooth Sailing 8 får du lära känna Jake från Seattle, Jane från Oxford, Aisha från Toronto och Alec från Melbourne och lära dig om Storbritannien och Irland. Förutom det engelska språkets historia behandlar boken också kultur, litteratur, musik och historia från England, Skottland, Wales och Irland. Varje kapitel består av texter på tre olika nivåer: basic, intermediate och advanced.

I grammatiken lär vi oss om bland annat enkel och pågående verbform, ental och flertal av substantiv, genitiv, artikel, indefinita pronomen, relativa pronomen, komparation av adjektiv, aderb, nationalitetsord och tidsadverbial.

Böckerna i serien Smooth Sailing är kombinerade text- och aktivitetsböcker. De består av olika texter och uppgifter som mångsidigt aktiverar och utvecklar språkfärdighetens delområden. Eleven får läsa, tolka, lyssna, reflektera, tala, skapa och skriva. Och förstås samarbeta och utvärdera! Tips! Texter och uppgifter finns på tre nivåer!

Grammatiken finns samlad i slutet av boken, för maximal flexibilitet i undervisningen. Också uppgifterna till grammatiken finns på tre nivåer. Tips! Reglerna presenteras så tydligt som möjligt kort och koncist, så att man inte ska blanda bort sig.

Andra titlar i serien