Backman, Logan, Metsävuori

Far and Beyond 9 Digital elevlicens

elev, läsår


Far and Beyond 9 Digital elevlicens är ett interaktivt elevmaterial som följer bokens struktur. Texterna finns inlästa och följs upp av övningar. Vidare ingår bl.a. lucktest och övningar med oregelbundna verb. Det digitala materialet differentieras i olika lärstigar som automatiskt styr eleven till övningar på rätt nivå. Övningarna ger omedelbar feedback och eleven kan på så sätt följa med sin egen utveckling. Läraren kan via Fyren i den digitala lärarlicensen följa med elevernas resultat både på elev- och gruppnivå.

Andra titlar i serien