Åk 7-9 Engelska
Smooth Sailing
Lillrank, Lähde

Smooth Sailing 7 Digital elevlicens, elev, läsår

Det digitala elevmaterialet till serien Smooth Sailing är interaktivt, multimodalt och ger mer!

I elevlicensen ingår samtliga lärobokens texter och bilder, anpassade för digital läsning, och dessutom ljud och digitala uppgifter. Det finns två huvudtyper av digitala uppgifter: självrättande uppgifter och fritextuppgifter. De självrättande uppgifterna stöder elevens läsförståelse och låter hen testa sina kunskaper på egen hand. Fritextuppgifterna är öppna frågor där eleven själv får ta ut svängarna och producera svar i form av text, ljud eller till exempel bild.

Smooth Sailing 7 Digital elevlicens är ett komplett digitalt läromedel som fungerar också utan den fysiska boken.

Andra titlar i serien