Geoiden


Geoiden är en serie i geografi för årskurs 7–9. Serien talar direkt till eleven, tar upp aktuella frågor och kan användas flexibelt – kapitel och teman kan tas upp i valfri ordning. Målet är att eleven känner sig som en världsmedborgare.

Om Geoiden

Geoiden är ett läromedel i geografi för åk 7–9. Serien

 • talar direkt till eleven
 • tar upp aktuella frågor
 • är flexibel – kapitel och teman kan tas upp i valfri ordning
 • har som mål att eleven känner sig som en världsmedborgare.

Varje årskurs har ett övergripande temaområde.

Geoiden 7 Förutsättning för liv lär eleven vilka förutsättningar som krävs för att det ska finnas liv på jorden. Centrala teman är ljus, luft, vatten och näring. Dessutom behandlas kartor, vad de visar och hur de används.

Geoiden 8 Landskap och miljöer i förändring sätter människans livsmiljöer i fokus. Läromedlet tar upp olika natur- och kulturlandskap från glaciärer till tätbebyggda kustlandskap.

Geoiden 9 Människan och kulturer berättar om kulturer och en värld i förändring. Befolkningsutvecklingen, migration, urbanisering, regionplanering och hållbar utveckling är centrala teman.

För varje årskurs finns textbok, aktivitetsbok, elevlicens och digitalt materialpaket.

 • textbok
 • aktivitetsbok
 • elevlicens
 • digitalt materialpaket för läraren.

Textböckerna utgår från kartor, grafer, bilder och tydliga texter. Böckerna består av tematiska avsnitt som i sin tur är indelade i lämpligt avgränsande kapitel. Varje kapitel inleds med en sida lärtips där det finns konkreta och praktiska tips som för tankarna till temat i kapitlet.

Texten i varje kapitel är logisk strukturerad och varje kapitel innehåller rikligt med bilder och illustrationer samt kartor och grafer som hjälper eleven att visualisera och förstå ämnet. I slutet av kapitlet finns en sammanfattning av kapitlets centrala innehåll samt uppgifter. Uppgifterna som hjälper eleven repetera innehållet i kapitlet och uppmuntrar till självständiga undersökningar.

Aktivitetsböckerna innehåller ett stort antal arbetsuppgifter av olika slag och på olika nivåer. Uppgifterna tränar olika färdigheter och uppmuntrar kreativitet.

Elevlicensen innehåller en digital kopia på textboken och dessutom inläsning av bokens texter.

Det digitala materialpaketet riktar sig till läraren. I lärarmaterialet ingår

 • guide med tips och översikt
 • digitala versioner av böckerna
 • facit till båda böckerna
 • inläsning av textboken
 • bildpaket för projicering
 • provpaket.

Författare

Författargruppen har lång, bred och mångsidig kunskap om och erfarenhet av undervisning i geografi. Hannele Cantell, Heikki Jutila, Rita Keskitalo, Juho Moilanen, Mari Petrelius och Mervi Viipuri står bakom den finska förlagan Geoidi. Charlotte Elf-Grandin och Elisabet Palenius har bearbetat och översätt till svenska.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder