Unik


Unik är ett läromedel i livsåskådningskunskap för åk 7–9. Serien följer läroämnets uppdrag enligt läroplanen genom att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet.

Seriens tre delar kan användas i valfri ordning.

Om Unik

Unik är ett läromedel i livsåskådningskunskap för årskurs 7–9. Serien följer läroämnets uppdrag enligt den nya läroplanen genom att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet.

Varje kapitel inleds med en berättelse ur vardagen, som speglar olika fenomen i världen. De mångsidiga uppdragen och uppgifterna i slutet av kapitlet underlättar differentieringen och låter eleverna visa både sina färdigheter och sina kunskaper.

Unik består av tre delar

 1. Åskådning och kultur
 2. Etikens grunder
 3. Mänskliga rättigheter och en hållbar framtid

Seriens delar kan användas i valfri ordning.

I varje del ingår

 • elevbok
 • digital elevlicens
 • digitalt materialpaket.

Elevböckerna är tydliga och bokens struktur är konsekvent med stora färgglada bilder som inspirerar läsaren. Det finns rikligt med uppgifter och extra information om intressanta personer och fenomen.

De centrala begreppen presenteras i början av varje kapitel, de är tydligt markerade i texten och förklaringarna finns i en ordlista i slutet av boken. Kulturella fenomen med koppling till det aktuella innehållet lyfts fram i egna markerade avsnitt.

Varje kapitel innehåller ett intressant personporträtt med anknytning till temat och med egna uppgifter. Dessutom presenteras ett av Unescos världsarv i bild i varje kapitel.

I slutet av varje kapitel finns uppdrag och uppgifter. Uppdragen stöder utvecklingen av mångsidig kompetens, medan uppgifterna utmanar eleven att granska, reflektera och utforska.

I elevlicensen allt som ingår i elevboken – texter, bilder och uppgifter – anpassade för den digitala miljön. Det finns två huvudtyper av digitala uppgifter: självrättande uppgifter och fritextuppgifter. De självrättande uppgifterna stöder elevens läsförståelse och låter hen testa sina kunskaper på egen hand. Fritextuppgifterna låter eleven svara på öppna frågor.

De digitala materialpaketen riktar sig till läraren. I materialpaketet ingår allt som finns i den digitala elevlicensen, och utöver det

 • guide till läraren
 • digital kopia på den tryckta boken
 • modellsvar till bokens uppgifter
 • förslag till projektarbeten
 • lärarverktyg, till exempel resultatuppföljning.

Författare

Författargruppen har lång, bred och mångsidig kunskap om och erfarenhet av undervisning i livsåskådning. Karoliina Käpylehto, Marja Manner, Raija Silfverberg och Tuula Sakaranaho står bakom den finska förlagan Uniikki. Malin Fredriksson och Sixten Granroth har bearbetat och översätt till svenska.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder