Kubik


Kubik är en heltäckande serie i matematik för årskurs 7–9. I serien finns fem böcker: en basbok för varje årskurs samt de fristående böckerna Kubik X och Kubik Y. De kan tas in i undervisningen beroende på hur timantalet fördelats. 

Kubik är uppbyggd kring lektionshelheter. Uppgifterna är av olika svårighetsgrad. I slutet av varje bok finns ett avsnitt med flexuppgifter, som kan tas med om det finns tid, samt hemuppgifter fördelade enligt lektion.

Om Kubik

Kubik är ett heltäckande läromedel i matematik för årskurs 7–9.

I serien finns fem böcker: en basbok för varje årskurs samt de fristående böckerna Kubik X och Kubik Y. De senare kan tas in i undervisningen beroende på hur timantalet fördelats mellan olika årskurser. I Kubik har hela lärostoffet indelats i elva kurser, basböckerna innehåller tre kurser var medan X- och Y-böckerna har en kurs vardera.

Kubik är uppbyggd kring lektionshelheter. I slutet av böckerna finns hemuppgifter fördelade enligt lektion. Uppgifterna är av olika svårighetsgrad – det finns också mer krävande uppgifter för elever som behöver större utmaningar. I slutet av varje bok finns ett avsnitt med flexuppgifter, som kan tas med om det finns tid. Det finns också förslag på grupparbeten samt repetitionsavsnitt som ger eleverna övning inför prov. Ett ungefär fem veckotimmar långt avsnitt om programmering ingår i varje årskurs.

Kubik 7 innehåller följande kurser: Tal och räkneoperationer, Geometriska figurer och Från tal till bokstäver. Kubik 8 tar upp kurserna Ekvationer och olikheter, Figurers geometri och Procenträkning. Kubik 9 indelas i kurserna Statistik, Trigonometri, rymdgeometri och Sannolikhet och Nio år med matematik.

Kubik X täcker kursen Potenser och polynomer. Kubik Y innehåller kursen Funktioner och ekvationspar.

Det digitala materialpaketet riktar sig till läraren. I lärarmaterialet ingår:

  • digital version av elevböckerna
  • modellsvar med uträkning för projicering
  • modellkod till programmeringskapitlen
  • provpaket.

Författare

Författargruppen har lång, bred och mångsidig kunskap om och erfarenhet av undervisning i matematik. Sanna Hassinen, Olli Latva, Jari-Pekka Makkonen, Maria Pirttimaa och Aulis Tolvanen står bakom den finska förlagan Kuutio. Tomas Tiainen och Markus Öhrnberg har bearbetat och översätt till svenska.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder