Tangent


Tangent är en finlandssvensk serie i matematik för årskurs 7–9. Tangent A, B och C som kan svara mot var sin årskurs eller användas över årskurserna enligt den lokala läroplanen och timfördelningen. Serien innehåller överskådlig teori, konkretiserar genom tydliga exempel och har uppgifter på två nivåer: bas och avancerad.

Om Tangent

Tangent är en serie i matematik som smidigt stöder både elever och lärare. Läromedlet presenterar överskådlig teori, konkretiserar genom tydliga exempel och innehåller många aktiviteter.

Dessutom erbjuder Tangent en mängd elevaktiviteter, till exempel aktiverande uppgifter, olika spel, digitala övningar och extra arbetsblad, som eleverna kan göra enskilt eller tillsammans. Aktiviteterna är utmärkta med en symbol i läroboken och materialet till dem finns i lärarens digitala materialpaket.

Serien erbjuder

 • naturliga möjligheter till differentiering
 • både enskilt arbete och uppgifter att göra tillsammans
 • praktiska uppgifter och spel för mångsidig inlärning
 • en rejäl verktygsback för läraren
 • grunderna i programmering med Linda Mannila.

Läromedlet är indelat i tre delar: A, B och C. Varje del kan svara mot en årskurs eller smidigt användas över årskurserna enligt den lokala läroplanen och timfördelningen. För varje del finns det en lärobok och ett materialpaket för läraren.

Elevböckerna
Serien Tangent har tre böcker: Tangent A, B och C. Elevböckerna kan svara mot varsin årskurs eller användas över årskurserna enligt den lokala läroplanen och timfördelningen.

Elevböckerna innehåller överskådlig teori, konkretiserar genom tydliga exempel och har uppgifter på två nivåer: bas och avancerad. De nivågrupperade uppgifterna behandlar samma matematiska område, bara med olika grad av utmaning för eleven. Uppgifterna löper innehållsmässigt parallellt, så att eleverna kan välja uppgifter på den nivå som passar dem.

I böckerna ingår också QR-koder till tilläggsmaterial och aktiviteter, så att eleverna enkelt kommer åt innehållet.

Varje kapitel börjar med en kort teoripresentation. Direkt efter ges konkreta exempel. I boken finns hänvisningar till aktiviteter, spel och annat material i lärarens materialpaket.

Uppgifterna finns konsekvent på två nivåer: basnivå och avancerad nivå. Uppgifterna är parallella, eleven väljer endera nivån i samråd med läraren.

Kapitlen avslutas med en sammanfattning över teorin.

Till sammanfattningen hör också repetitionsuppgifter. Uppgifterna är indelade i deluppgifter som behandlar samma stoff, så att a-uppgiften är lättast och d-uppgiften svårast.

Digitala materialpaket
Till varje lärobok finns ett digitalt materialpaket som riktar sig till läraren. Där ingår

 • en digital version av läroboken
 • guide till läraren
 • instruktioner och material till aktiviteterna
 • arbetsblad som kopieringsunderlag
 • en programmeringsmodul
 • flexibla provpaket med modellsvar.

Provpaket med modellsvar
I det digitala lärarmaterialet finns även flexibla provpaket! Provpaketen kan justeras och byggas på enligt lärarens behov och innehåller modellsvar till alla uppgifter.

Författare

Bakom serien Tangent står Tora Smeds med referenslärare – med bred och mångsidig erfarenhet och kunskap om matematik, undervisning och inlärning. Linda Mannila har skrivit programmeringsdelarna.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder