Startsida » Årskurs 7-9 » Modersmål » Språket i mig

Språket i mig


Språket i mig är en serie i modersmål och litteratur för årskurs 7–9. Serien utvecklar genrekompetens, möter individen och ger lärare och elever valfrihet och utrymme för kreativitet.

Om Språket i mig

Serien Språket i mig utvecklar genrekompetens, och ger lärare och elever utrymme för kreativitet.

Serien

 • vänder sig direkt till eleven
 • utgår från multilitteracitet: text, bild, ljud och video betonas genomgående
 • ger stor flexibilitet: stoffet finns i flera format och kan kombineras på olika sätt
 • ger naturliga möjligheter till differentiering
 • har såväl övningar för enskilt arbete som övningar att göra tillsammans
 • låter eleven möta skönlitteratur i många former och ur många infallsvinklar.

Som namnet antyder bejakar Språket i mig det personliga uttrycket. Eleverna ges stora möjligheter till att öva både baskunskaper och olika former av kreativt uttryck.

Serien består av en textbok och tre aktivitetsböcker samt ett digitalt elevmaterial och ett digitalt materialpaket.

Textboken är gemensam för alla tre årskurserna. Boken består av fyra tematiska avsnitt: Jag talar, Jag läser, Jag skriver och Jag i språkets och litteraturens värld. Teorin är kort och överskådlig och stöds av utvalda uppgifter.

Varje årskurs har sin egen aktivitetsbok. Övningarna finns på tre nivåer: Kom igång lägger grunden, Jobba vidare utvecklar temat och Fördjupa din kunskap breddar och tillämpar. Övningarna kan göras i sekvens eller användas för differentiering.

I det digitala elevmaterialet ingår

 • textboken som blädderbok
 • textboken som ljudbok
 • modelltexter
 • poddar
 • videor som tar upp centrala begrepp med humor
 • en litteraturbank med utdrag ur ny finlandssvensk litteratur.

Det digitala materialpaket riktar sig till läraren. I lärarmaterialet ingår:

 • allt som ingår i det digitala elevmaterialet
 • lärarhandledning
 • digitala versioner av böckerna
 • facit och modellsvar till aktivitetsböckerna.

I båda digitala materialen ingår bland annat en unik litteraturbank med utdrag ur ny finlandssvensk litteratur. Här finns utdrag ur allt från barnböcker via deckare och romaner till facklitteratur som utkommit de senaste åren. Litteraturbanken kommer kontinuerligt att kompletteras med ny litteratur.

Författare

Författargruppen bakom Språket i mig består personer med mångsidig bakgrund och kunskap om text i olika former. Crista Åberg och Irina Johansson är modersmålslärare med mångsidig och bred erfarenhet. Alfred Backa, Johanna Holmström, Ellen Strömberg och Axel Åhman är kreativa mångsysslar inom litteratur, skrivande och mycker mer!

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder