Gymnasiet Fysik, kemi och teknik
Fys för gymnasiet (GLP2016)
Lehto m.fl. Waxlax

Fy2

Värme


Fy2 Värme (GLP2016) är den andra boken i den nya serien i Fys för gymnasiet
I  boken Fy2 Värme tas upp olika fenomen i vardagen.  Fördjupning  av fysikaliska begrepp  förklaras utgående från ett experimentellt förhållningssätt.
Fy2 Värme lägger en god grund för studierna i fysik och vill locka eleverna att fortsätta med fysiken.
I boken finns förslag till elevarbeten samt exempel och uppgifter som strävar till att beakta de studerandes behov. Dessutom förbereder boken också för studentprovet i fysik.
Boken ger läraren möjlighet att planera undervisningen enligt olika pedagogiska grepp.

Fy2 Värme är indelad i fem avsnitt:
- Tillståndsvariabler
- Energi och värme
- Tillståndsförändringar
- Aggregationstillstånd
- Energiförsörjning i samhället

Fy2 Värme ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.

 

Andra titlar i serien