Gymnasiet Fysik, kemi och teknik
Fys för gymnasiet (GLP2016)
Lehto m.fl. Waxlax

Fy3

Elektricitet


Fy3 Elektricitet (GLP2016) är den tredje boken i den nya serien i Fys för gymnasiet
I  boken Fy3 Elektricitet tas upp olika fenomen i vardagen.  Fördjupning  av fysikaliska begrepp  förklaras utgående från ett experimentellt förhållningssätt.
Fy3 Elektricitet  lägger en god grund för studierna i fysik och vill locka eleverna att fortsätta med fysiken.
I boken finns förslag till elevarbeten samt exempel och uppgifter som strävar till att beakta de studerandes behov. Dessutom förbereder boken också för studentprovet i fysik.
Boken ger läraren möjlighet att planera undervisningen enligt olika pedagogiska grepp.

Fy3 Elektricitet är indelad i tre avsnitt:
- Likströmskretsar
- Elektrostatik
- Elektronik
Avslutningsvis ingår ett kapitel om elsäkerhet.

Fy3 Elektricitet ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.

 

Andra titlar i serien