Lehto m.fl. Waxlax

Fy4

Kraft och rörelse


Fy4 Kraft och rörelse (GLP2026) är den fjärde boken i den nya serien i Fys för gymnasiet.

I boken Fy4 Kraft och rörelse tas upp oilka fenomen i vardagen. Fördjupning av fysikaliska begrepp förklaras utgående från ett experimentellt förhållningssätt.
Fy4 Kraft och rörelse lägger en god grund för studierna i fysik och vill locka eleverna att fortsätta med fysiken. 
I boken finns förslag till elevarbeten samt exempel och uppgifter som strävar till att beakta de studerandes behov. Dessutom förbereder boken också för studentprovet i fysik.
Boken ger läraren möjlighet att planera undervisningen enligt olika pedagogiska grepp.

Fy4 Kraft och rörelse är indelad i fyra avsnitt: 
- Rätlinjig rörelse
- Kraft
- Energi
- Kollisioner

Fy4 Kraft och rörelse ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.

Andra titlar i serien