Gymnasiet Fysik, kemi och teknik
Fys för gymnasiet (GLP2016)
Lehto m.fl. Waxlax

Fy5

Periodisk rörelse och vågor


Fy5 Periodisk rörelse och vågor (GLP2016) är den femte boken i den nya serien i Fys för gymnasiet.

I boken Fy5 Periodisk rörelse och vågor tas upp oilka fenomen i vardagen. Fördjupning av fysikaliska begrepp förklaras utgående från ett experimentellt förhållningssätt.
Fy5 Periodisk rörelse och vågor lägger en god grund för studierna i fysik och vill locka eleverna att fortsätta med fysiken. 
I boken finns förslag till elevarbeten samt exempel och uppgifter som strävar till att beakta de studerandes behov. Dessutom förbereder boken också för studentprovet i fysik.
Boken ger läraren möjlighet att planera undervisningen enligt olika pedagogiska grepp.

Fy5 Periodisk rörelse och vågor är indelad i fyra avsnitt: 
- Likformig cirkelrörelse
- Gravitation 
- Vågor
- Akustik

Fy5 Periodisk rörelse och vågor ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.

Andra titlar i serien