Gymnasiet Fysik, kemi och teknik
Fys för gymnasiet (GLP2016)
Lehto m.fl. Waxlax

Fy6

Elektromagnetism


Fy6 Elektromagnetism (GLP2016) är den sjätte boken i den nya serien i Fys för gymnasiet.

I boken Fy6 Elektromagnetism tas upp oilka fenomen i vardagen. Fördjupning av fysikaliska begrepp förklaras utgående från ett experimentellt förhållningssätt.
Fy6 Elektromagnetism lägger en god grund för studierna i fysik och vill locka eleverna att fortsätta med fysiken. 
I boken finns förslag till elevarbeten samt exempel och uppgifter som strävar till att beakta de studerandes behov. Dessutom förbereder boken också för studentprovet i fysik.
Boken ger läraren möjlighet att planera undervisningen enligt olika pedagogiska grepp.

Fy6 Elektromagnetism är indelad i fyra avsnitt: 
- Ljuset är en vågrörelse
- Magnetfält 
- Elektromagnetisk induktion
- Växelström

Fy6 Elektromagnetism ges också ut som digital lärobok.

Andra titlar i serien