Ikonen, Andtfolk, Hannuksela, Lindroth, Mattila

New ProFiles 3

New ProFiles 3 är läromedlet för kurs 3 i A-engelska.
Kurs 3 har som sitt tema kultur, och boken behandlar temat från flera olika perspektiv. New ProFiles 3 innehåller texter i ett flertal olika genrer från diverse autentiska källor, och behandlar såväl kulturella skillnader och mångkulturalism som litteratur, musik, drama och bildkonst. Kommunikation i olika situationer, kontexter och former är i fokus genom hela boken.
I grammatikdelen KnowHow behandlas singularis och pluralis, artiklar, indirekt tal och skrivregler.

Andra titlar i serien