Lahtinen, Sjöström

Studentprov FI Elevlicens, 48 mån

Studentprov FI är ett digitalt läromedel och riktar sig till studerande som tränar inför studentprovet i finska. 

Studentprov FI innehåller digitala prov i finska. Proven är riktade till de sex obligatoriska kurserna och låter därmed gymnasisten börja förbereda sig för studentprovet redan från första kursen i finska. Det finns två kompletta studentprov till varje kurs. Nivån stiger från kurs till kurs.

Proven omfattar samma delar som det riktiga studentexamensprovet: läsförståelse, hörförståelse, ordkunskap och strukturer och skriftlig produktion. Flervalsuppgifter och luckuppgifter är självrättande och ger omedelbar respons. För öppna frågor och fri produktion ingår exempelsvar på olika nivåer och bedömningskriterier.

Proven, kommentarerna och kopplingen till kursernas tematik stöder den studerande i att långsiktigt lära sig och fördjupa sin kunskap. Med andra ord: Studentprov FI konkretiserar förväntningarna och kriterierna.

Studentprov FI fungerar utmärkt både som studiematerial genom hela gymnasiet och som repetitionsmaterial inför studentskrivningen.

Andra titlar i serien