Tora Renlund


Tora Renlund (f. Smeds) är fil.kand. och ämneslärare med drygt 20-års erfarenhet. Sedan 2001 är arbetsplatsen Hoplaxskolan (tidigare Munksnäs högstadieskola). Där fungerar hon som ämneslärare i matematik och också som bitr. rektor med 7-9 -enheten som sitt ansvarsområde.
Tora Renlund har medverkat i serien På tal om tal (matematik åk 7-9) och medverkar nu i serien Supertal (matematik åk 5-6).

”Arbetet med På tal om tal –serien tog 10 år och har varit den mest fantastiska resa jag gjort som pedagog. Det har varit vidareutbildning på ett brett plan. Samarbetet i gruppen formade materialet genom förnyade tänkesätt, stimulerande diskussioner, försök, misstag och aha-upplevelser. Under hela processen hade vi elevens stimulerande inlärning i fokus.
I arbetet med serien Supertal hoppas jag kunna bidra med ämneslärarens synvinkel, att alltid hålla dörren öppen till de högre klasserna och påminna om hur elevens inlärning i matematik fortsätter.”

 

Verk

Supertal

digiTal

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder