Startsida » Förskola » Modersmål

Modersmål


Alla våra läromedel för förskolan jobbar med språket! I läromedlet Fikonfnatt får barnen möta Ficke och Lillis. Tillsammans undersöker de språket, räknar och lär sig bokstäverna. Läromedlet Räknespår sätter matematisk förståelse och matematiskt tänkande i första rummet men stärker och utvecklar också modersmålet.

Serie i fokus

Fikonfnatt

Serien Fikonfnatt tar fasta på barnets nyfikenhet, lekfullhet och kreativa skapande på ett naturligt sätt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder